Política de privacidade

1. INFORMACIÓN DO USUARIO

EMBADE Obras e Servizos, como Responsable do tratamento, infórmalle de que, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, (RGPD) e na L.O. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), trataremos os seus datos tal e como se reflicte nesta Política de Privacidade.

Nesta Política de Privacidade describimos como recompilamos os teus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os compartimos, como os protexemos e as túas opcións en relación ao tratamento dos teus datos persoais.

Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que tratemos os seus datos persoais segundo se define nesta Política.

2. IDENTIDAD DO RESPONSABLE

 • Denominación Social: EMBADE Obras y Servicios S.L.
 • Nome Comercial: EMBADE Obras e Servizos
 • Domicilio Social: Rúa Telleiras Nº 191. Polígono del Pozo
 • Teléfono: 981 393 026
 • e-Mail: embade@embade.com

3.PRINCIPIOS CLAVE

Sempre estivemos o compromiso de ofrecer aos nosos servizos o máis alto nivel de calidade, o que inclúe o tratamento dos seus datos de forma segura e transparente. Os nosos principios son:

 • Legalidade: só recolleremos os seus datos persoais para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Minimización de datos: limitamos a recollida de datos persoais ao estritamente relevante e necesario para os fins para os que foron recollidos.
 • Limitación da finalidade: só recolleremos os seus datos persoais para os fins indicados e só segundo os seus desexos.
 • Precisión: manteremos os teus datos persoais precisos e actualizados.
 • Seguridade dos datos: aplicamos medidas técnicas e organizativas adecuadas e proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, como a divulgación ou o acceso non autorizados, a destrución accidental ou ilícita ou a perda ou alteración accidental e calquera outra forma de tratamento ilícito.
 • Acceso e rectificación: dispoñemos de medios para que acceda ou rectifique os seus datos cando o considere oportuno.
 • Conservación: conservamos os seus datos persoais de forma legal e adecuada e só mentres sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Terceiros: O acceso e transferencia de datos persoais a terceiros realízase de acordo coas leis e normativas aplicables e coas garantías contractuais axeitadas.
 • Marketing directo e cookies: Cumprimos coa lexislación aplicable en materia de publicidade e cookies.

4. RECOLLIDA E TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Os tipos de datos que se poden solicitar e tratar son:

 • Datos identificativos.

Tamén recollemos automaticamente datos sobre a súa visita ao noso sitio web tal e como se describe na política de cookies.

Sempre que solicitemos os seus datos persoais, informarémosche claramente que datos persoais recollemos e con que finalidade. En xeral, recompilamos e tratamos os seus datos persoais para os fins de:

 • Proporcionar información, servizos, produtos, información relevante e noticias do sector.
 • Envío de comunicacións.

5. LEXITIMIDADE

De acordo coa normativa de protección de datos aplicable, os seus datos persoais poderán ser tratados sempre que:

 • Deunos o seu consentimento para os fins do tratamento. Por suposto, podes retirar o teu consentimento en calquera momento.
 • Por esixencia legal.
 • Porque existe un interese lexítimo que non se ve socavado polos teus dereitos de privacidade, como o envío de información comercial ben subscribindo o noso boletín informativo ou sendo cliente.
 • Porque é necesario para a prestación de calquera dos nosos servizos mediante unha relación contractual entre vostede e nós.

6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos poderán ser comunicados a empresas relacionadas con EMBADE Obras e Servizos para a prestación de diversos servizos como Encargados do tratamento. A empresa non realizará cesión ningunha, salvo por obriga legal.

7. SEGURIDADE DE DATOS PERSOAIS

De conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, EMBADE Obras e Servizos está a cumprir todo o disposto na normativa RGPD e LOPDGDD para o tratamento de datos de carácter persoal baixo a súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo. 5 do RGPD, polo que se tratan de forma lícita, xusta e transparente en relación co interesado e adecuada, pertinente e limitada ao necesario en relación aos fins para os que se tratan.

EMBADE Obras e Servizos implantou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e facilitoulles a información adecuada para que poidan exercelas.

8. OS SEUS DEREITOS

En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode poñerse en contacto connosco en calquera momento para:

 • Accede aos teus datos persoais e a calquera outra información indicada no artigo 15.1 do RGPD.
 • Rectifique os seus datos persoais que sexan inexactos ou incompletos de acordo co artigo 16 do GDPR.
 • Elimine os seus datos persoais de acordo co artigo 17 do GDPR.
 • Limitar o tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 18 do GDPR.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos de acordo co artigo 20 do GDPR.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 21 do GDPR.

Se prestaches o teu consentimento para unha finalidade concreta, tes dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Podes exercer estes dereitos enviando unha solicitude, acompañada da fotocopia do D.N.I. ou equivalente, a lorgamar18@gmail.com ou, a Paseo da Madalena Nº2 Cabanas 15621 A Coruña.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

9. INFORMACIÓN LEGAL

Os requisitos desta Política complementan, e non substitúen, ningún outro requisito da lexislación de protección de datos aplicable, que prevalecerá en todo caso.

Esta Política está suxeita a revisión periódica e pode ser modificada pola empresa en calquera momento. Cando isto ocorra, notificarémosche calquera cambio e pedirémosche que volvas ler a versión máis recente da nosa Política e que confirmes a túa aceptación.

Scroll ao inicio
Skip to content